خطر کرونا

فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
خطر کرونا در آیشگاه

خطر کرونا در آرایشگاه

یکی از مکان های بسیار پرخطر این روزها آرایشگاه ها می باشد. به همین خاطر است که اکثر آموزشگاه آرایشگری مردانه در تهران تعطیل می باشد. […]
× مشاوره آنلاین