نکات مهم آموزش آرایشگری مردانه

شهریه دوره آرایشگری مردانه درجه یک و دو ، گریم سینمایی ، گریم داماد ، ترمیم مو در آموزشگاه سرای نمونه

شهریه دوره آرایشگری مردانه و گریم و همچنین آموزش ترمیم موی مردانه و دیگر دوره هایی که در آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه تدریس میشود به شرح زیر است. این شهریه ها نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای بوده و نرخ هایی بالاتر از قیمت های مندرج مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای نیست و تخلف محسوب میگردد. آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه در تمام دوره های زیر هنرجو می پذیرد.

دوره آرایشگری مردانه درجه 2

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دوره آرایشگری مردانه درجه ۱

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

ترمیم موی مردانه

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دوره گریم داماد

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

دوره گریم سینمایی

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

Web Statistics